The Journey Begins

  • Jeżeli potrafisz porzucić pisanie, porzucić je. Jeżeli nie potrafisz, jesteś pisarzem. 

                                                                R. A. Salvatore